Правила

  1. UDZIAŁ W CRACOW DANCE FESTIVAL

W turnieju może wziąć udział para, która:

  • posiada licencję zawodnika PTT
  • dokona złogoszenia on-line wraz z opłatą startową do dnia 12 maja 2021 poprzez stronę internetową festiwalu www.dancefestival.pl

Opłata startowa wynosi:

  • 60 zł od osoby za jeden punkt programu, turnieje GPP
  • 50 zł od osoby za jeden punkt programu, turnieje premium klasy H-S w tym solo

Opłata startowa możliwa wyłącznie poprzez moduł płatności online www.sklep.m-team.org/festival, opłata w dniu turnieju będzie możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W przypadku wycofania się z uczestnictwa w Cracow Dance Festival, opłata startowa dokonana wcześniej podlega zwrotowi, w kwocie pomniejszonej o opłatę manipulacyjną, w wysokości prowizji pobranej przez Płatności 24. 

2. DODATKOWE INFORMACJE

Wymiary parkietu 25m x 16m
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PTT
Numery startowe musza być odebrane nie później niż na 30 minut przed planowanym startem.

3. REKLAMACJE

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać na adres biura turnieju:
KS M-TEAM
ul.Skośna 12, 30-383 Kraków
tel. +48 722-220-757
e-mail : festival@m-team.org

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji Międzynarodowego Festiwalu Tańca “CRACOW DANCE FESTIVAL”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Aby uczestniczyć w imprezie podanie danych jest konieczne ze względów organizacyjnych – umieszczenie na listach startowych, na dyplomach, w wynikach imprezy, rozliczenie wpłat, przygotowanie programu ramowego, itp. działań. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji turniejów – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).

5. REGULAMINY I FORMULARZE

Regulamin Turnieju

Regulamin Covid-19

Oświadczenie Covid-19

Догори