Regulamin

Nazwa Turnieju: Cracow Dance Festival 2024

Organizator turnieju:

 • Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne
 • Polskie Towarzystwo Taneczne Zarząd Okręgu Małopolskiego
 • KS M-Team Kraków

Termin: 28.04.2024

Miejsce: Hotel Metropolo by Golden Tulip; 30-422 Kraków; ul. Orzechowa 11

Wymiary parkietu: 25x16m

Kierownik turnieju: Katarzyna Mazurek tel: +48 722-220-757 mail: festival@m-team.org

Charakter turnieju: PREMIUM, GPP

Zawodnicy klasy taneczne / kat. wiekowe

Grand Prix Polski:
Do 9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, 16-18 lat, 16-20 lat, 19 lat i starsi.

Grand Prix Polski Solo Dance:
Do 9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, 16-18 lat, 19 lat i starsi.

Premium:
8-9 H, G | 10-11 H, G, F, E | 12-13 H, G, F, E, D | 14-15 F, E, D, C | pow. 15 E, D, C, B.

Skład Komisji Sędziowskiej, w tym:

28.04.24 Niedziela
Grand Prix Polski, Premium.

 1. Janusz Biały – Sędzia główny nie punktujący 
 2. Rusłan Butko – ST
 3. Jacek Fidurski – ST
 4. Marek Fiksa – LA
 5. Magdalena Froń-Nagórska – ST
 6. Radosław Hojsan – LA
 7. Anna Kaplii – LA
 8. Andrej Mosejcuk – LA
 9. Agnieszka Ośródka – ST
 10. Sergiu Rusu – ST
 11. Jakub Rybicki – LA
 12. Ewa Skoczeń-Citko – LA
 13. Andrzej Suchocki – LA
 14. Paweł Szajda – ST
 15. Łukasz Tomczak – ST

Skład Komisji Skrutacyjnej

 1. Mirosław Wolak
 2. Zbigniew Wrzyszcz

Dodatkowo podczas turnieju pracują:
Biuro
Prowadzenie: Jarosław Całka
Muzyka: Filip Nowak
Oficjalny Fotograf:
Media:
Stoiska z artykułami tanecznymi: ArtDance, Black Crystal, Lecris, BD Dance, Event Dance Company, FS Dance Store
Stoiska fryzjerskie:
Opieka medyczna
Nagłośnienie, oświetlenie, parkiet, transmisja live: ARC Music
Bufet
Oficjalny hotel: Metropolo by Golden Tulip Kraków

Wykonywanie przez podmioty trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenie obiektu podczas Turnieju bez uprzedniej zgody Organizatora jest bezwzględnie zabronione. Organizator jako najemca obiektu jest wyłącznie uprawniony do wyrażenia ewentualnej zgody na dalszy podnajem powierzchni w celach wskazanych powyżej.

Opłata za licencje na organizację GPP PTT opłacona zgodnie z umową na konto Zarządu Głównego PTT. 

Warunki uczestnictwa w turnieju
W turnieju może wziąć udział zawodnik, który:

 1. Posiada aktualny wpis w CBD PTT (nie dotyczy par/solistów zagranicznych)
 2. Zostanie zgłoszona w terminie do dnia 22.04.2024
 3. Wykupi bilet wstępu dla uczestnika poprzez moduł płatności online https://sklep.m-team.org/festival/ w kwocie:
  Grand Prix Polski Solo – 80 PLN/osoba za jeden punkt programu
  Grand Prix Polski – 160 PLN/para za jeden punkt programu
  Turniej Premium – 120 PLN/para za jeden punkt programu
 4. W przypadku braku startu opłata nie podlega zwrotowi
 5. W przypadku chęci otrzymania faktury należy poinformować o tym organizatora przed dokonaniem płatności oraz przesłać mailowo dane nabywcy.
 6. Zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia uczestnika pozwala na jego czynny udział w turnieju tanecznym, organizowanym zgodnie z przepisami PTT.

Ceny biletów wstępu

 1. Trybuny 50 zł/os. płatne w dniu turnieju
 2. Miejsce przy stoliku 100 zł/os. płatne w dniu turnieju
 3. Dzieci do lat 6 wstęp bezpłatny

 4. Transmisja live jest płatna koszt: 40 zł. Link do transmisji dostępny na stronie www.taniec.pl

Nagrody

 1. Zgodnie z przepisami PTT. 
  Puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe w zależności od uzyskanych miejsc, kategorii wiekowych i klas tanecznych.

 2. Nagrody finansowe o łącznej wartości 8000 PLN, dla par kategorii GPP Dorośli ST/LA w zależności od uzyskanych miejsc:
  • Pierwsze – 1000 PLN
  • Drugie – 800 PLN
  • Trzecie – 700 PLN
  • Czwarte – 500 PLN
  • Piąte – 500 PLN
  • Szóste – 500 PLN

Program turnieju: https://www.dancefestival.pl/program/

Dodatkowe informacje

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list startowych danego bloku (nie dotyczy to GPP PTT) bądź całego turnieju, zmiany programu i godzin startów po zamknięciu list startowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia całej kategorii Premium.
 3. Ostateczny program turnieju zostanie opublikowany zgodnie z przepisami PTT najpóźniej do 25.04.24 r. do godz. 22.00.
 4. Organizator nie ubezpiecza uczestników, nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora oraz PTT swojego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach materiałów marketingowych (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach Wydarzenia. 

Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami PTT

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. opublikowanego w: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informuje się, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne, z siedzibą Zarządu Głównego: ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków,
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) –prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
 6. członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Inspektor Danych Osobowych PTT, Główny Inspektor Danych Osobowych,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji sportowej Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
 8. zgłoszenie do udziału w turnieju tanecznym jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania zawodów tanecznych zgodnie z przepisami STT PTT,
 9. zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz na ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora, na potrzeby organizowanego turnieju, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju,
 10. start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

Organizator:
KS M-Team
30-383 Kraków ul. Skośna 12
NiP: 679-310-60-95
REGON: 360264243
KRS: 0000532736
tel: +48 722-220-757
mail: festival@m-team.org
strona: www.dancefestival.pl 

Przewiń na górę