Regulamin

Nazwa Turnieju Cracow Dance Festival

Organizator turnieju

 • Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne
 • Polskie Towarzystwo Taneczne Zarząd Okręgu Małopolskiego
 • KS M-Team Kraków

Termin 22-23.04.2023

Miejsce Hala Sportowa Suche Stawy 30-977 Kraków ul T. Ptaszyckiego 4

Wymiary parkietu 25X16m

Kierownik turnieju: Katarzyna Mazurek +48 722-220-757

Charakter turnieju: PREMIUM, OPEN , GPP

Turniej taneczny rozgrywany jest zgodnie z przepisami PTT

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. opublikowanego w: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informuje się, iż:

1. administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne, z siedzibą Zarządu Głównego: ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków,
2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3. dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) –prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
6. członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Inspektor Danych Osobowych PTT, Główny Inspektor Danych Osobowych,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji sportowej Polskiego Towarzystwa Tanecznego, 
8. zgłoszenie do udziału w turnieju tanecznym jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania zawodów tanecznych zgodnie z przepisami STT PTT,
9. zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz na ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora, na potrzeby organizowanego turnieju, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju,
10. start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
11. zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia zawodnika pozwala na jego czynny udział w turnieju tanecznym, organizowanym zgodnie z przepisami STT PTT.

Zawodnicy klasy taneczne / kat. wiekowe

22.04.2023 Sobota

Do 9 H, G komb.
10-11 H, G, F, E komb.
12-13 H, G, F, E komb.
12-13 D ST/LA
14-15 H, G, F, E komb.
14-15 D, C ST/LA
16+ F, E, D, C, B, A ST/LA

23.04.2023 Niedziela

Solo Do 11 H, G, F komb.
Solo 12-15 H, G, F komb.
GPP Solo 8-11 komb.
GPP Solo 12-13 ST/LA
GPP Solo 14-15 ST/LA
GPP Solo16-18 ST/LA
GPP Solo 19+ ST/LA

 

8-9  Open komb.
GPP 10-11 ST/LA
GPP 12-13 ST/LA
GPP 14-15 ST/LA
GPP 16-18 ST/LA
GPP 16-20 ST/LA
GPP 19+ ST/LA

Skład Komisji Sędziowskiej, w tym:

Sobota – Sędzia główny nie punktujący Janusz Biały

 1. Rusłan Butko

 2. Małgorzata Garlicka-Sudoł

 3. Radosław Hojsan

 4. Szymon Kalinowski

 5. Piotr Nawara
 6. Natalia Piecewicz

 7. Piotr Purchała

 8. Sergiu Rusu

 9. Michał Skawiński

 10. Ewa Skoczeń-Citko

Niedziela – Sędzia główny nie punktujący Janusz Biały

 1. Rusłan Butko
 2. Marek Fiksa
 3. Małgorzata Garlicka-Sudoł
 4. Radosław Hojsan
 5. Szymon Kalinowski
 6. Andrej Mosejcuk
 7. Aneta Pawlak
 8. Natalia Piecewicz
 9. Piotr Purchała
 10. Sergiu Rusu
 11. Michał Skawiński
 12. Ewa Skoczeń-Citko
 13. Ireneusz Sulewski
 14. Łukasz Tomczak

Skład Komisji Skrutacyjnej

 1. Marta Błach
 2. Zbigniew Wrzyszcz

Konferansjer: Jarosław Całka

Muzyka: Jarosław Michałek

Warunki uczestnictwa w turnieju
W turnieju może wziąć udział para, która:

 1. należy do członka wspierającego PTT –  z wykupioną składką członka wspierającego na 2023 r.
 2. jest zarejestrowana w CBD i ma wykupioną składkę członka zwyczajnego na 2023 r.
  zostanie zgłoszona w terminie do dnia 17.04.2023
 3. wniesie opłatę startową poprzez moduł płatności online https://sklep.m-team.org/festival/ w kwocie:
  • Solo – H, G, F, GPP: 60 zł/os. jeden punkt programu
  • Pary – H, G, F, E, D, C, B, A, GPP, OPEN: 120 zł/para jeden punkt programu

Opłata za wejście.
Trybuny 50 zł/os. płatne w dniu turnieju
Miejsce przy stoliku 100 zł/os. płatne w dniu turnieju

Dodatkowe informacje Organizatora
Bufet TAK
Opieka medyczna TAK
Stoiska (asortyment) TAK
inne TAK

Nagrody
Puchary, Medale, Upominki
Nagrody finansowe dla par GPP dorośli:
ST – 1m.-800; 2m.-700; 3m.-500; 4-6m.-400
LA – 1m.-800; 2m.-700; 3m.-500; 4-6m.-400

Program turnieju – zakładka https://www.dancefestival.pl/program/

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

Organizator:
KS M-Team
30-383 Kraków ul. Skośna 12
NiP: 679-310-60-95
REGON: 360264243
KRS: 0000532736
tel: +48 722-220-757
mail: festival@m-team.org
strona: www.dancefestival.pl 

Przewiń na górę