Regulamin

 1. Nazwa Turnieju
  Cracow Dance Festival 2025
 2. Organizator turnieju
  Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne
  KS M-Team Kraków
 3. Termin: 26.04.2025
 4. Miejsce: Hala 100-lecia KS Cracovia, al. Marsz. Ferdinanda Focha 40
 5. Wymiary parkietu: 25 x 16m
 6. Kierownik turnieju: Katarzyna Mazurek tel: +48 722-220-757 mail: festival@m-team.org
 7. Charakter turnieju: PREMIUM, GPP
 8. Zawodnicy klasy taneczne / kat. wiekowe

  Grand Prix Polski:
  Do 9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, 16-18 lat, 16-20 lat, 19 lat i starsi.

  Grand Prix Polski Solo Dance:
  Do 9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, 16-18 lat, 19 lat i starsi.

  Premium:
  8-9 lat H, G
  10-11 lat H, G, F
  12-13 lat H, G, F, E, D
  14-15 lat G, F, E, D
  pow. 15 F, E, D, C, B

 9. Skład Komisji Sędziowskiej, w tym:
  26.04.25 Sobota
  Grand Prix Polski, Premium.
  Janusz Biały – Sędzia główny nie punktujący 
  Konrad Mazurek- Sędzia główny nie punktujący
  1. Rusłan Butko ST
  2. Marek Fiksa LA
  3. Małgorzata Garlicka-Sudoł ST
  4. Ernest Jeleń LA
  5. Maciej Nagórski ST
  6. Radosław Hojsan LA
  7. Szymon Kalinowski ST
  8. Anna Kaplii LA
  9. Agnieszka Ośródka ST
  10. Natalia Piecewicz LA
  11. Sergiu Rusu ST
  12. Jakub Rybicki LA
  13. Ewa Skoczeń-Citko LA
  14. Aleksandra Tomczak ST

 10. Skład Komisji Skrutacyjnej
  Zbigniew Wrzyszcz – przewodniczący
  1. Marta Błach
  2. Joanna Gardyańczyk-Maj

 11. Dodatkowo podczas turnieju pracują:
  Biuro: Michał Nazaruk
  Prowadzenie: Jarosław Całka
  Muzyka: Filip Nowak
  Oficjalny Fotograf: Foto-Ska, Foto Wilkoński
  Media: DTV Crew
  Stoiska z artykułami tanecznymi: ArtDance, Black Crystal, Lecris, BD Dance, Event Dance Company, FS Dance Store, JustDance, Proficz Dance Shoes
  Stoiska fryzjerskie: Sapphire, Am-Allure
  Opieka medyczna: Ratownik medyczny na miejscu
  Nagłośnienie, oświetlenie, parkiet, transmisja live: ARC Music
  Bufet: Na miejscu 
  Oficjalny hotel: Metropolo by Golden Tulip Kraków
  Wykonywanie przez podmioty trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenie obiektu podczas Turnieju bez uprzedniej zgody Organizatora jest bezwzględnie zabronione. Organizator jako najemca obiektu jest wyłącznie uprawniony do wyrażenia ewentualnej zgody na dalszy podnajem powierzchni w celach wskazanych powyżej.
  Opłata za licencje na organizację GPP PTT opłacona zgodnie z umową na konto Zarządu Głównego PTT. 

 12. Warunki uczestnictwa w turnieju
  W turnieju może wziąć udział zawodnik, który:

  1. Posiada aktualny wpis w CBD PTT (nie dotyczy par/solistów zagranicznych)
  2. Zostanie zgłoszona w terminie do dnia 22.04.2024
  3. Wykupi bilet wstępu dla uczestnika w kwocie:
   Grand Prix Polski – 80 PLN/osoba za jeden punkt programu
   Turniej Premium – 60 PLN/osoba za jeden punkt programu
  4. W przypadku braku startu opłata nie podlega zwrotowi
  5. W przypadku chęci otrzymania faktury należy poinformować o tym organizatora przed dokonaniem płatności oraz przesłać mailowo dane nabywcy.
  6. Zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia uczestnika pozwala na jego czynny udział w turnieju tanecznym, organizowanym zgodnie z przepisami PTT.

 13. Ceny biletów wstępu

  1. Trybuny 50 PLN/osoba płatne w dniu turnieju
  2. Miejsce przy stoliku 100 PLN/osoba płatne w dniu turnieju
  3. Dzieci do lat 6 wstęp bezpłatny
  4. Transmisja live jest płatna koszt: 40 PLN. Link do transmisji dostępny na stronie www.taniec.pl

 14. Dodatkowe informacje

  1. Ostateczny program turnieju zostanie opublikowany zgodnie z przepisami PTT najpóźniej do 25.04.24 r. do godz. 22.00.
  2. Organizator nie ubezpiecza uczestników, nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
  3. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora oraz PTT swojego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach materiałów marketingowych (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach Wydarzenia.
    
 15. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami PTT
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. opublikowanego w: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informuje się, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne, z siedzibą Zarządu Głównego: ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków,
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) –prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
  6. członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Inspektor Danych Osobowych PTT, Główny Inspektor Danych Osobowych,
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji sportowej Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
  8. zgłoszenie do udziału w turnieju tanecznym jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania zawodów tanecznych zgodnie z przepisami STT PTT,
  9. zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz na ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora, na potrzeby organizowanego turnieju, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju,
  10. start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

 16. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

 17. Organizator:
  KS M-Team
  30-383 Kraków ul. Skośna 12
  NiP: 679-310-60-95
  REGON: 360264243
  KRS: 0000532736
  tel: +48 722-220-757
  mail: festival@m-team.org
  strona: www.dancefestival.pl

Przewiń na górę